Servicii.

Management de contract

Achiziţii publice

Soluționare litigiilor

Evaluarea lucrărilor

Virtual Contract Administrator

Având în vedere complexitatea evolutivă a acestora din punct de vedere al tehnologiei și responsabilităților, un management solid al contractelor este obligatoriu pentru proiectele de infrastructură. Best Procurement are în echipa sa manageri de contract care nu doar organizează și coordonează toate activitățile necesare pentru finalizarea proiectelor și care formează obiectul agreat al contractului, ci au și expertiza tehnică cerută de aspectul administrativ al proiectului.

Serviciile noastre de management de contract includ:

 • Reducerea riscurilor, Planificare, Implementare și Monitorizarea Progresului

Managementul de contract cere diligență și atenție la detalii. Astfel, potențialele riscuri și avantaje trebuie dispersate și speculate pe parcursul întregului proiect.

Folosindu-ne de resurselor directoriale, ne axăm pe identificarea riscurilor, evaluarea acestora și dezvoltarea de strategii care să facă posibile gestionarea și reducerea acestora. În baza regulilor FIDIC, echipa noastră evaluează riscurile apărute pe parcursul Contractului, și dezvoltă strategii de reducerea riscurilor, și, în același timp, monitorizează  implementarea planurilor de reducere a riscurilor pentru a asigura o finalizare la timp a proiectului.

Colaborarea cu Best Procurement poate avea drept rezultat economisirea costurilor concomitent cu reducerea riscurilor de business.

 • Pregătirea și analiza contractului

Procesele administrative și de păstrarea evidențelor sunt aspecte cheie prin care se asigură o predare la timp a proiectelor.

Vă vom oferi nu doar o analiză a tuturor documentelor emise și o evaluare a riscurilor asociate, ci și redactarea de documente. Pe parcursul desfășurării Proiectului, vă vom îndruma și vă vom oferi proceduri gata pentru a fi implementate și revizuite regulat, precum și mecanisme clare existente pentru a identifica ‘punctele cheie’ din contract.

 • Managementul de Program

Vă vom ajuta să utilizați controlul pentru suportul activității la nivel de proiect pentru a asigura atingerea scopurilor programului, prin furnizarea unei capacități decizionale ce nu poate fi dobândită la nivel de proiect.

Utilizăm proceduri stabilite pentru dezvoltarea unui program fezabil de stabilire a duratei de construcție și pentru realizarea de revizuiri exhaustive a programelor de construcție.  Personalul nostru cheie are o experiență îndelungată în ceea ce privește dezvoltarea, analiza, actualizarea și monitorizarea graficelor de proiect pentru a permite Contractorului să identifice și să soluționeze proactiv posibilele probleme care ar putea afecta finalizarea la timp a proiectului.

 • Ordinele de modificare & Variațiile

Modificările aduse condițiilor contractuale inițiale au potențialul de a afecta obiectul și viabilitatea contractului pentru una sau ambele părți și aducerea unor amendamente semnificative unui contract va impune luarea anumitor măsuri și probleme privind dezvoltarea contractului original. Astfel acestea ar trebui să fie planificate în mod corespunzător.

Efectele ordinelor de variație pot avea implicații legate de timp, costuri și calitate. Echipa noastră va documenta în mod adecvat detaliile respectivelor variații și impactul acestora și va lua în considerare problemele de eligibilitate, conform legislației naționale sau europene, incluzând legislația europeană privind finanțările.

După analizarea și documentarea tuturor detaliilor ordinelor de variație, echipa noastră va demara implementarea contractuală cu ajutorul experților noștri ingineri de cantități.


La fiecare serviciu prezentat am pregatit la final o fraza care face trimitere catre pagina de contact. Astfel, ce e subliniat ar trebui sa aiba hyperlink catre pagina de contact:

Există o multitudine de provocări în domeniul managementului de contract și toate acestea ar trebui aliniate strategiei dvs. de afaceri. Permiteți managerilor noștri de contract să analizeze și să interpreteze aceste date complexe având drept rezultat finalizarea unui proiect care va eficientiza operațiile dvs. comerciale.

Pentru a alege cea mai adecvată metodă de achiziție – politici, resurse, structură organizațională și aranjamente contractuale preferate trebuie luate in calcul toate aspectele. De asemenea,  orice chestiune legală privind problemele de achiziții trebuie corect interpretată și soluționată. Echipa Best Procurement își ajută clienții să creeze contracte stabile și previzibile pentru tranzacțiile desfășurate, oferindu-le întreaga sa asistență & expertiză.

 

 Echipa noastră își ajută clienții să reducă costurile de achiziție și să reducă riscurile din domeniu, prin servicii care includ:

 • Estimare și planificare a costurilor

Vom oferi un sistem de estimare de buget și planificare de costuri, pentru a controla cheltuielile.

 

 • Planificarea previziunilor de numerar

Previziunile de numerar, utilizate pentru diferite motive, pot fi prezentate în diferite moduri pentru a satisface cerințele. De aceea, vom analiza și planifica previziunile de numerar în mod corespunzător.

 

 • Identificarea și revizuirea licitațiilor, incluzând analizarea documentațiilor de licitație

Având în vedere că procedurile de achiziție au devenit mai complexe, astfel că licitațiile pot îmbrăca diferite forme, de la deschise, la selectate, negociate, în serie, cadru și multi-etape până la achiziții publice. Noi vom evalua atât tipurile de licitație, dar vom si analiza și pregăti documentele.

 

 • Asistență tehnică și judiciară pe perioada licitației

Echipa noastră va oferi asistență tehnică pe perioada licitației, pentru a îmbunătăți eficiența și transparența sistemului judiciar.

 

 • Cadrele legale de achiziție și reglementare

Echipa noastră vă poate asista cu privire la cadrul legal de reglementare și de achiziții care vă poate afecta activitatea zilnică și succesul pe termen lung al proiectului.

 

 • Pregătirea și revizuirea ofertelor tehnice

Vom analiza documentele din oferta tehnică, luând în considerare specificațiile licitației. De asemenea, oferta financiară /tehnică va fi permanent actualizată conform clarificărilor sau modificărilor comunicate de Autoritatea Contractantă.

 

 • Asistență în formarea de parteneriate și alianțe strategice

Atât parteneriatele cât și identificarea unui partener local sau internațional implică diferite niveluri de risc, de capital, și profit. Vă vom oferi asistență pentru a crea parteneriate și alianțe benefice.

 

 • Asistență tehnică și legală pentru eventualele litigii

Având o experiență demonstrată în instituțiile autorizate române de soluționare a disputelor privind achizițiile publice (Consiliul Național de Soluționare a Plângerilor și Palatul de Justiție), vă oferim expertiză în procedura de reprezentare.

 

 • Probleme de reglementare a legislației concesiunilor

Orice problemă legală privind aspectele legate de achiziții va fi corect interpretată și soluționată.  Echipa noastră vă va ajuta să creați contracte viabile și previzibile, incluzând contracte privind concesiunile.

Planificarea achizițiilor în timpul licitației și fazelor de management de contract trebuie văzute ca un proces continuu, cu management de contract eficient planificat de la începutul procesului de achiziție.


Contactați-ne dacă, în cursul întregului proces de achiziție, aveți nevoie de asistență și suport privind orice probleme apărute sau în orice circumstanțe, conform legislației aplicabile.

În cazul în care o întârziere sau o întrerupere apărută în cursul implementării unui contract rezultă într-o dispută, Best Procurement oferă suport permanent, acoperind întreaga durată și procedură de soluționare a disputei și litigiului, printr-o abordare atât tactică cât și strategică. Analizând Programul de Lucrări al proiectului, condițiile contractului și conduita părților pe durata construcției, Best Procurement poate identifica răspunderea, poate cuantifica daunele, și asista la pregătirea revendicării într-o manieră eficientă din punct de vedere al costurilor și timpului.

 O parte din ariile noastre de expertiză:

 • Identificarea Revendicărilor

Multe dispute apar atunci când părțile nu pot conveni asupra problemelor legate de interpretarea contractului, definirea livrabilelor, îndeplinirea standardelor de performanță și/sau efectul evenimentelor neașteptate. Este important ca orice potențială dispută sau dispută efectivă să fie identificată într-o fază prematură și să fie soluționată cât mai rapid posibil.

În orice caz, în situația unei dispute deja născute, prin intermediul Experților noștri în Revendicări vă oferim suportul analitic necesar pentru identificarea și reducerea riscurilor asociate cu revendicările privind proiectul dvs.

 • Evaluarea daunelor

Daunele interferează deseori cu diferite aspecte ale proiectului, precum estimarea costurilor, stabilirea graficelor, și managementul proiectului. Printr-o echipă multidisciplinară, format din Experți în Revendicări, Consultanți Legali și Manageri de Contract, Ingineri de Construcții și Ingineri de Cantități experimentați, avem expertiză în cuantificarea, prezentarea și evaluarea daunelor de construcții incluzând:

 • Cauza și efectul daunei
 • Daune directe (muncă/ materiale/ echipamente/ subcontract)
 • Costuri de proiect extinse (condiții generale /cerințe generale)
 • Pierderea /întreruperea productivității muncii
 • Majorarea costurilor, incluzând costurile de regie ale sediului

 

 • Reprezentarea DAB în baza Condițiilor aplicabile în Contractele FIDIC

Echipa Best Procurement are expertiză în furnizarea de suport aliniat condițiilor generale aplicabile în Contractul FIDIC ’99 și vă va asista în adoptarea soluțiilor tehnice, conform cerințelor legale aplicabile la data implementării lucrărilor.

Serviciile noastre implică consultanță în cadrul procedurilor desfășurate în fața Comitetului de Soluționarea Litigiilor (Dispute Adjudication Board) conform prevederilor Clauzei 20 din Condițiile Generale ale Contractului FIDIC ’99. În portofoliul Best Procurement există reprezentări de succes în fața DAB privind Condițiile FIDIC.


Soluționarea disputelor poate fi costisitoare din punct de vedere al resurselor de timp, energie, relații de afaceri, și finanțe alocate pentru aceasta. Contactați-ne dacă aveți nevoie de îndrumare în soluționarea disputelor, într-o manieră clară și rapidă.

 

Având în vedere faptul că domeniul construcțiilor crește, devin obligatorii tot mai multe specializări. Best Procurement s-a specializat pe ingineri de cantități (quantity surveyors), oferind expertiză privind toate aspectele de la estimările inițiale de cost, până la emiterea de certificate de plată.

De la conceperea proiectului până la dezvoltarea designului, înțelegem, analizăm și raportăm asupra costurilor asociate cu proiectele de construcții. Echipa  noastră vă poate ajuta să minimizați costurile proiectului dvs. și să obțineți plusvaloare, respectând, în același timp standardele și calitatea cerute, preluând și asumându-și în locul dvs. administrarea și coordonarea contractelor, sub-contractelor, analizei de costuri și măsurătorile lucrărilor.

Inginerii noștri de cantități specializați dețin expertiză în:

 • Pregătirea și evaluarea (documentației de) licitații de construcție și dezvoltare pornind de la informațiile furnizate de arhitecți, ingineri și alți consultanți de proiect;
 • Administrarea, gestionarea și coordonarea contractelor și sub-contractelor, graficelor de progres privind construcțiile, sistemelor de controlul costurilor, și măsurătorilor lucrărilor;
 • Pregătirea, depunerea și gestionarea declarațiilor, evaluarea variațiilor și finalizarea contractelor;
 • Oferirea de îndrumare privind planificarea strategică și a costului de construcții;
 • Pregătirea și interpretarea documentațiilor de licitație, a specificațiilor, a condițiilor generale
 • Pregătirea și depunerea estimatelor privind lucrările de construcție și dezvoltare;

Indiferent de aria de expertiză în care sunt solicitați, inginerii noștri de cantități vor păstra un nivel ridicat de profesionalism, față de toate părțile implicate.

 


Contactați-ne și vă vom asista pentru a obține o proiecție exactă a costurilor implicate de un proiect de construcții, vom fi expertul dvs. în eficientizarea costurilor pentru a vă ajuta să scădeți costurile prin idei, opțiuni, și consiliere bazată pe experiență.

Virtual contract administrator.