Industrii.

Drumuri & autostrăzi

Infrastructură feroviară

Porturi și căi maritime

Transport aerian

Ape & Ape reziduale

Protecția de Mediu

Drumuri & autostrăzi

România  se situează pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește numărul de km de autostradă per 100.000 persoane (2,7 fata de 15,25 în Ungaria sau 7,3 în Bulgaria după cum este ilustrat în tabelul de mai jos). La începutul lui 2014, 644 km din totalul de km care formează rețeaua națională de transport, dintr-un număr total de 16.887 km, erau la nivel de autostradă.

În orice caz, în ceea ce privește transportul de pasageri si mărfuri, sectorul de drumuri este cel mai important din sistemul românesc de transport, rețeaua de drumuri reprezentând 75% din totalul de pasageri/km și aproape 50% din totalul de mărfuri/km.

11

În ceea ce privește fondurile alocate pentru perioada 2014 – 2030 pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, Planul Cadru General de Transport aprobat prevede următoarele:

Fondurile alocate pentru drumuri (milioane EURO)

Tip de Proiect Perioada
2014-2020 2021-2030 2014-2030
Autostrăzi și  drumuri expres 5.281 11.556 16.836
Rute ocolitoare 232 834 1.066 1.066

sursa: Planul Cadru General de Transport

Expertiza noastră variază de la reabilitarea de drumuri la proiecte mai ample de design & construcții, precum autostrăzi și centuri și suntem echipați astfel încât să oferim consultanță complexă, servicii de inginerie, contract și  management de program societăților care dezvoltă proiecte de infrastructură rutiera.

Infrastructură feroviară

Cererea de transport feroviar (măsurat în km călătoriți per pasager), în România, este de 2 până la 3 ori mai scăzută, comparative cu alte țări. Media Uniunii Europene este de 650km/pasager/an, întimp ce indicatorul echivalent pentru România este cu 66% mai scăzut.

Lungimea totală a rețelei feroviare din România se ridică la 10.818 km. Comparativ cu alte țări aflate la un nivel similar de resurse feroviare, per capita, rata utilizării căilor ferate în România este scăzută. Din punct de vedere al densității per populație, România este peste medie, însă este sub medie din punct de vedere al densității spațiale.

Tabelul 1. Densitatea rețelei feroviare și lungimea totală

Anul 2013 2013
Țara Km/1000 Km2 Km
Belgia : :
Bulgaria 37 4.032
Republica Cehă 124 9.560
Danemarca : :
Germania (până în 1990 teritoriul fostei FRG) 106 37.860
Estonia 21 917
Irlanda 28 1.894
Grecia : :
Spania 32 15.937
Franța : :
Croația 48 2.722
Italia 57 16.686
Cipru :(z) :(z)
Letonia 30 1.859
Lituania 28 1.768
Luxemburg : :
Ungaria 84 7.797
Malta :(z) :(z)
Olanda 89 3.013
Austria 67 5.531
Polonia 62 19.328
Portugalia 28 2.544
România 47 10.768
Slovenia 60 1.209
Slovacia 74 3.631
Finlanda 20 5.944
Suedia 27 10.957
Regatul Unit 67 16.193
Islanda : :
Liechtenstein 58 9
Norvegia 14 4.238
Elveția : :
Turcia 13 9.718

sursa: Eurostat

Compania noastră oferă organizațiilor consultanță pe probleme critice și complexe privind proiectele feroviare, personalul nostru aplicând abilități specializate, o profundă înțelegere a aspectelor tehnice și o extinsă capacitate de consiliere pentru a obține rezultate optime.

Porturi și căi maritime

Politicile, strategiile de adaptare și măsurile de diminuarea riscurilor pentru navigarea pe uscat sau maritimă sunt importante pentru planurile de dezvoltare a infrastructurii oricărei țări.

În prezent, România se situează pe locul doi în Uniunea Europeană (a se vedea tabelul de mai jos), în ceea ce privește proporția de mărfuri totale transferate pe cale fluvială, având în vedere poziția sa față de fluviul Dunărea. Spre deosebire de Olanda, care are aproximativ aceeași poziție față de Rin, României îi lipsesc structurile moderne.

Procentul de mărfuri transferate pe cale feroviară în 2011.

11

Constanța este cel mai mare port din România cu acces la Marea Neagră, găzduind cel mai mare port de containere la Marea Neagră și fiind amplasat strategic pentru a furniza traficul de mărfuri  către zonele vizate din Europa. În 2011 în România au fost transportate peste 318 milioane de tone de mărfuri. Segmentele de piață au inclus atât transportul maritim (12%) cât și cel pe uscat (9%). Nivelul de containerizare a mărfurilor transportate în România este de aproximativ 4%. Deși este un nivel scăzut, planurile pentru următorii 20 de ani includ creșterea acestui nivel la cel al țărilor vest europene, care este de aproximativ 12%.

Best Procurement este echipată să ofere consultanță amplă, servicii de inginerie, contract si management de program societăților care dezvolta proiecte de infrastructura portuară & fluvială.

Transport aerian

Transportul aerian global este preconizat să crească pe termen lung până în 2030 cu 5% anual. Pe măsură ce traficul crește, transportul aerian trebuie, de asemenea, să ofere o conectivitate internațională sigură și securizată.

România are un total de 21 aeroporturi, însă 7 dintre ele nu deservesc în prezent zboruri comerciale. Dezvoltarea infrastructurii transportului aerian în România tinde să asigure un transport rapid către București și către alte centre regionale.

Comparativ cu piața de transport aerian al altor membre ale Uniunii Europene, România se plasează mult sub medie, în special când comparația se face la numărul de locuitori, după cum se ilustrează în tabelul de mai jos.

11

În orice caz, infrastructura de transport aerian a României este încă preferată pe distanțe lungi, având în vedere rețeaua de autostrăzi încă în curs de dezvoltare și drumurile naționale cu restricție de viteză. În același timp, până în 2020 se estimează o creștere a numărului de pasageri care să prefere transportul aerian, de până la 19,97 milioane / an.

Personalul nostru de specialiști oferă o arie largă de expertiză pentru a răspunde nevoilor individuale ale societății pentru o largă varietate de proiecte de construcții de aeroporturi.

Ape & Ape reziduale

Apa nu este numai o resursă vitală pentru orice țară și o resursă indispensabilă pentru economie, ci joacă și un rol fundamental în ciclul de reglare a climatului. Managementul și protejarea resurselor de apă, a ecosistemelor de apă dulce și sărată, și a apei potabile este, deci una dintre punctele cheie ale protecției de mediu.

În Uniunea Europeană procentul populației conectate la sisteme secundare de tratarea apei a crescut gradual în ultimii 10 ani. În orice caz, în ceea ce privește România, această cifră rămâne relativ scăzută la acest moment (a se vedea tabelul de mai jos), comparativ cu media Uniunii Europene, și sunt planificate programe precum Fondurile Structurale ale Uniunii Europene Funds pentru anii următori.

Expertiza noastră variază de la reabilitarea de conducte și furnizarea de apă la lucrări mai complexe, precum tratarea apei reziduale și managementul apei pluviale.

11

Protecția de Mediu

Totalurile deșeurilor municipale variază considerabil, de la 747 kg per capita în Danemarca la valoarea foarte scăzută de 272 kg per capita în România, pentru anul 2013. Aceste variații reflectă diferențele în tendințele de consum și în situația economică, însă depind și de modul de colectare și administrare a deșeurilor municipale.

În anii următori România s-a angajat să respecte standardele Uniunii Europene privind reciclarea deșeurilor municipale și închiderea depozitelor de deșeuri neconforme. Programul European de Fonduri Structurale cere ca restul de 148 depozite de deșeuri neconforme să fie închise sau reabilitate și ca un minim de 50% din deșeurile municipale să fie reciclate până în 2020.  După cum se ilustrează în tabelul de mai jos, tratarea deșeurilor în România este în prezent foarte scăzută comparativ cu media europeană, majoritatea deșeurilor fiind depozitate în gropi de gunoi.

1

sursa: Eurostat

Având expertiză în reabilitarea depozitelor de deșeuri și închiderea depozitelor de deșeuri neconforme, precum și în alte proiecte de protecția mediului, echipa noastră vă poate ajuta să dezvoltați și să administrați proiecte de mediu.