Particularitati legislative privitoare la emiterea autorizatiei de construire in domeniul infrastructurii (rutiere).

 

 

Am apreciat ca fiind importanta realizarea unei analize asupra modului in care este reglementata legal procedura emiterii autorizatiei de construire in domeniul infrastructurii, pornind de la mai multe situatii concrete intalnite in activitate.

Astfel, cand intarzierea in inceperea executiei lucrarilor de construire, in special pentru proiecte de drumuri noi, a fost datorata modului impropriu in care autoritatile emitente ale autorizatiilor de construire au tinut sa puna in aplicare normele legale emise de legiuitor special tocmai pentru a facilita parcurgerea mai rapida a perioadei de proceduri administrative anterioara inceperii efective a executiei lucrarilor de construire, indiferent daca acestea sunt reprezentate de proiecte noi (autostrazi, drumuri expres etc.) sau activitati de reabilitare a drumurilor déjà existente.

 

Tema prezentei analize este constituita de modul in care este reglementata legal emiterea autorizatiei de construire in domeniul infrastructurii rutiere, pornind de la considerentul ca unul din motivele de intarziere in executia lucrarilor de infrastructura a fost si cel referitor la obtinerea autorizatiei de construire necesara in vederea inceperii executiei lucrarilor.

In prezenta analiza vom arata modalitatea in care aceasta problematica ar trebui abordata, in acest sens fiind realizata o prezentare sintetica a prevederilor legale atat cu caracter general cat si a celor prin care s-a derogat de la regula generala.

I. Cadrul legal general de reglementare. Derogari.

In prezent, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, reprezinta norma legala de reglementare cu caracter general. Prin intermediul acestei legi sunt stabilite conditiile in care este autorizata executarea oricaror lucrari de constructii, indiferent de tipul de lucrari ce urmeaza sa fie realizate.

Fara a intra intr-o disputa referitoare la mecanismul legislativ corect prin intermediul caruia ar trebui create derogari, exceptari etc. de la norma legala de reglementare cadru, observam ca pentru anumite categorii de lucrari[1] au fost reglementate norme derogatorii referitoare atat la emitentii autorizatiilor de construire, termenele legale in interiorul carora urmeaza sa fie eliberate diferitele avize, acorduri, certificate si autorizatii necesare realizarii acestor lucrari, mecanismul de aprobare tacita aplicabil in anumite situatii si, nu in ultimul rand, conditiile speciale de emitere a autorizatiei de construire.

Astfel, prin Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, in cadrul capitolului VI – Avize, acorduri, certificate si autorizatii din cadrul acestui act normativ au fost reglementate norme derogatorii de la norma legala cu caracter general (Legea 50/1991).

II. Aspecte relevante privitoare la derogarile stabilite in domeniul infrastructurii cu privire la autorizatia de construire cat si a avizelor, acordurilor, permiselor si autorizatiilor.

Observam ca prin Legea 255/2010 legiuitorul stabileste, in primul rand termene mai scurte pentru eliberarea si comunicarea certificatelor de urbanism (10 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei) cat si a avizelor, acordurilor, permiselor si autorizatiilor solicitate prin certificatul de urbanism (15 zile de la data depunerii documentatiei), inclusiv mecanismul de aprobare tacita aplicabil in situatia nerespectarii de catre autoritatile emitente a acestor termene exprese prevazute in cuprinsul actului normativ.

Schimbarea majora produsa prin intermediul Legii 255/2010 este insa cu privire la emiterea autorizatiei de construire propriu-zisa.

In acest sens vom observa ca o situatie de exceptie, mentionata in cadrul Legii nr. 50/1991, este transformata in regula cu caracter general in domeniul infrastructurii, prin intermediul Legii nr. 255/2010.

Potrivit art. 24 alin. (4) din Legea nr. 255/2010 « Autorizaţia de construire pentru lucrări, în toate cazurile, se emite imediat, potrivit art. 7 alin. (16) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Prevederile art. 7 alin. (16) din Legea nr. 50/1991 reglementeaza modalitatea de emitere a autorizatiei de construire in situatii exceptionale („constructii care prezinta pericol public” s.n.), insa prin art. 24 alin. (4) din Legea 255 legiuitorul a prevazut expres ca aceasta modalitate sa fie aplicata „in toate cazurile”.

Avand in vedere ca potrivit art. 7 alin (16) din Legea nr. 50/1991 autorizatia de construire se emite imediat, nefiind conditionata decat de respectarea legislatiei privind evaluarea impactului asupra mediului, acest mecanism este transferat si in Legea nr. 255/2010 astfel incat, in prezent, in conformitate cu prevederile celor doua acte normative relevante, apreciem ca autoritatile emitente sunt obligate sa emita autorizatiile de construire imediat.

III. Aprobarea tacita.

Un alta particularitate a  Legii 255/2010 este cea referitoare la sanctionarea lipsei de reactie a autoritatilor emitente a certificatelor de urbanism, acordurilor, avizelor, permiselor si autorizatiilor, cu exceptia acordului de mediu, in situatia in care acestea nu au fost transmise in termenele mentionate in cuprinsul art. 24 din Legea 255 pentru fiecare dintre acestea.

Astfel, la implinirea termenului legal pentru emiterea fiecaruia dintre documente, se considera ca fiecare dintre acestea este acordat, prin aplicarea prevederilor OUG nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite.

Precizam ca aceasta masura este strict aplicabila numai pentru situatiile reglementate prin Legea 255/2010, aceasta neputand fi extinsa si in celelalte situatii reglementate prin Legea 50/1991.

O astfel de concluzie este stabilita in prezent si in practica instantelor de judecata, cu caracter obligatoriu, in acest sens referindu-ne la Decizia nr. 13/2013 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie din Romania[2], potrivit careia „ori de câte ori legiuitorul a avut intenţia ca anumite etape ale procedurilor administrative în domeniu să fie supuse regulilor aprobării tacite a prevăzut-o expres.(…)”, inclusiv prevederile art. 24 alin. (5) din Legea 255/2010 fiind prevazute in mod expres in aceasta situatie.

In situatia aprobarii tacite a certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor, permiselor si autorizatiilor, ca urmare a expirarii termenelor legale in interiorul carora autoritatile emitente trebuie sa le aprobe, prin art. 25 din Lege a fost stabilita si obligatia emiterii documentului oficial in termen de 5 zile lucratoare, calculat de la data aprobarii tacite.

IV. In loc de concluzii.

Prevederile Legii 255/2010 au un rol benefic in accelerarea procedurilor pentru indeplinirea obligatiilor aflate in sarcina autoritatilor publice care au atributii in legatura cu dezvoltarea de obiective de interes national, judetean sau local, dupa caz, inlaturand multitudinea de aspecte birocratice care atrag intarzieri in legatura cu executarea lucrarilor de infrastructura.

Ramane de observat deschiderea manifestata de catre autoritatile implicate in procesul de absortie a fondurilor europene si de dezvoltare a retelei de infrastructura din Romania cu privire la punerea in aplicare a acestor prevederi legale.

 

[1] Ne referim la totalitatea lucrarilor mentionate in cuprinsul art. 1 din Legea nr. 255/2010;

[2] publicata in MO nr. 674 din data de 01 Noiembrie 2013;